Om vägföreningen

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende


Om Kummelnäs Vägförening (KVF)


Kummelnäs vägförening ligger i Saltsjö-Boo i Nacka. Föreningen förvaltar ca 16 km väg och har ca 729 avgiftsbelagda medlemsfastigheter, vilket gör föreningen till en av de 10-15 största enskilda vägföreningarna i landet. Medlemsfastigheterna nyttjas både för fritids- och permanentboende. Idag är det drygt 86% som är permanentboende men denna andel ökar stadigt. Inom föreningens område finns även ett antal kommersiella och ett antal kommunala verksamheter.

I Saltsjö-Boo bor 48% kvinnor och 52% män. Vanliga intressen är utförsåkning, golf, längdskidåkning, besöka sportevenemang, fotboll, gympa och workout, semestra i sverige, ny teknik i vardagslivet, vin och vinprovning och segling. 25% av familjerna mer än ett barn. Andelen familjer som bara har ett barn är högre än i resten av kommunen. De flesta barnen är i grundskoleålder och 33% av de som bor här är barn under 19 år, vilket är högre än genomsnittet (28%) för kommunen.


Föreningens ansvar


Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen (och dess entreprenörer) gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.


Det är dock trots detta omöjligt att direkt upptäcka en sandlåda som blivit tom eller en vägsträcka som behöver en akut insats av halkbekämpning eller potthålslagning. Styrelsen välkomnar därför alla vakande ögon, se nedan.


Medlemmarnas ansvar


Varje fastighetsägare har skyldighet att samråda med vägföreningens styrelse angående alla åtgärder på den egna fastigheten som kan påverka väghållningen. Det gäller t.ex. placering av infart, trumma under infart, häckar, placering av garage eller annan byggnad nära vägen. Har du inte i förväg inhämtat styrelsens godkännande kan styrelsen i efterhand komma att ställa krav på åtgärd. Tänk på att det är vägföreningen som har bestämmanderätt över hela vägområdet (dvs även områdena från tomtgräns fram till körbanekanten). Det är t.ex. inte tillåtet att på eget bevåg fylla ut diket med schaktmassor, inte ens för tillfälligt behov.


Varje fastighetsägare har också skyldighet att hålla efter grenar, häckar och buskage som hindrar sikten eller på annat sätt utgör en trafikfara. Denna skyldighet gäller även grenar som växer över vägbanan upp till en höjd av 4,5 meter.


Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmälas till föreningen, se 'Vart vänder jag mig?'


Policy för anläggande, ändring och underhåll av infart till fastighet


Föreningen har tagit fram en policy som gäller alla infarter till och från föreningens vägar, se här


Dagvatten


Inom i stort sett hela Kummelnäs gäller lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten omfattar allt vatten från t.ex. stuprör, garageinfart, gruddränering etc. Det är alltså inte tillåtet att leda ut sådant vatten på vägen eller i diket. Anordningar för att ta hand om dagvattnet på den egna tomten omfattas i t.ex. bygglovsgivning.


Vägbelysning


Ansvaret för vägbelysningen är till viss del uppdelat.Föreningen beslutar om och bekostar uppsättning av ny belysning. Kommunen bekostar sedan många år underhåll/lampbyten samt el till vägbelysning på alla vägar som är allmän plats, detta åtagande gäller även om en vägförening sköter vägarna.

Boo Energi utför underhåll/lampbyten på uppdrag av kommunen.

Felanmäl trasig vägbelysning direkt till Boo Energi's kundservice med ett mail till kundservice@booenergi.se, eller ring dem på 08-747 51 00 dagtid kl. 08:30-15:30 (dessa uppgifter enligt www.booenergi.se). Vem som helst kan göra detta direkt, det behöver inte gå via styrelsen.


Kummelnäs Inre Brygga


I vägföreningens ansvar ingår även drift och underhåll av hamnplanen och bryggan vid Kummelnäs Inre, beläget i slutet av Kummelnäsvägen strax norr om Kummelnäs Gård. Området kring bryggan är tänkt som en allmän samlingsplats, ute på bryggans yttre del finns ett bord och bänkar och inne på land finns gräsmatta, bänkbord för 10-12 personer, badstarnd samt en grill. Vid bryggan upplåts sju platser för permanent båtförtöjning med boj, utöver det finns en gästplats för tillfällig förtöjning (utan boj) längst ut på bryggan.


För gästplatsen gäller följande:


Vid denna bryggan finns en gästplatser för tillfällig förtöjning för besökare.

Förtöjning får ske i maximalt 24 timmar. Förtöjningen sker på egen risk.

Båt som förtöjs vid bryggan ska förses med ägarens namn samt telefonnummer där ägaren kan nås under förtöjningstiden. Förtöjning som strider mot ovanstående regler beivras.


För de permanenta båtplatserna gäller bland annat följande:

De upplåts i perioder om 3 år. Nuvarande båtplatsinnehavare har platserna 2011, 2012 & 2013.

Därefter sker ny fördelning genom lottning bland de som då anmäler intresse.

Ytterligare frågor, se sidan "Styrelse/Kontaktinfo'