Kartor&Vägarinfo

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Karta över föreningens vägar och mark


Omfattning


Kummelnäs Vägförening förvaltar totalt ca 17 km väg. Förvaltningsansvaret regleras av föreningens stadgar och en gällande förrättning gjord av Nacka kommuns lantmäteri.


Parkeringsförbud Vintertid


Nacka Kommun har infört årligt parkeringförbud under vintertid, gäller 1 December - 31 Mars, se karta

Undantag gäller vid vid Kummelnäs förskola (Kummelnäsvägen mellan Föreningsvägen och Lövbergavägen.

se brev från kommunen här

Kommunen ansvarar för trafikövervakningen.


Vägar som ingår


Följande vägar ingår i Kummelnäs Vägförenings skötselansvar

(i bokstavsordning, med länk till detaljkarta):


Atlevägen

Backamovägen

Badhusvägen

Beatebergsvägen

Bivägen

Bonäsvägen

Borevägen

Djupadalsvägen

Drottningvägen

Engelbrektsvägen

Frans Mobergs väg

Frövägen

Föreningsvägen

Grävlingsbergsvägen (ej skaftvägarna)

Gustavsvägen

Götavägen

Hattstugevägen

Hedevägen

Hertigvägen

Högabergsvägen

Höggarnsvägen

Jenny Linds väg

Kalvhagsvägen

Karbovägen (fr. Högabergsvägen t. vändplanen)

Kummelnäs Inre Brygga (inkl. vändplanen)

Kummelnäsvägen (fr. nr 81 inkl. längs dagis t. Kummelnäs Inre Brygga)

Lilltorpsvägen

Lövbergavägen (fr. Infotavlan t. Föreningsvägen)

Nordmannavägen

Norrbys väg

Näckrosvägen

Oskarsvägen

Privatvägen (t. Eolsuddes vändplan, men ej Eolsudde)

Regentvägen (ej norra 'passagen' mellan nr 14 & 20)

Rensättravägen (fr. Tessinvägen t. nr 34)

Sergelvägen

Skansstigen

Solovägen

Solviksvägen (ej parkeringarna vid Sågsjöbadet)

Spångvägen (inkl. bron över Näckdjupet)

Sågsjövägen

Södergärdevägen

Tessinvägen (dock ej fr. Rensättravägen t. nr 5)

Thomasvägen

Tulevägen

Valtersvägen

Vendevägen

Viktoriavägen

Vingelvägen

Västergårdsvägen

Västra Uppfartsvägen (fr. Privatvägen t. nr 3/4)

Ynglingavägen