Styrelse-Kontaktinfo

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 705 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Styrelse

Roll

Namn

Mandattid utgår

Ordförande

Victor Brott

2019

Kassör

Jonatan Strindlund

2020

Sekreterare

Johan Bratthäll

2018

Ledamot

Klas Edgren

2019

Ledamot

Tommy Lundberg

2019

Suppleant

Linda Öberg

2020

Suppleant

Annika Ring

2019

Adjungerande (utan rösträtt)

Mikael Söderberg

2019

Revisorer

Roll

Namn

Mandattid utgår

Revisor

Lars Nordström

2018

Revisor

Lennart Orkan

2019

Suppleant

Johan Bennarsten

2019

Extern revisor

BDO / Ingrid Ståhl

2018

Valberedning

Roll

Namn

Mandattid utgår

Sammankallande

Ivar Häggblom

2018


Anna-Lena Renqvist

2018


Agneta Sundvall

2018


Mona Branting

2018

Vart vänder jag mig?

Adressändring

Johan Bratthäll

johan.bratthall@kummelnas.se

Entreprenör för vinterunderhåll

Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB)

Tel: 0709 -709 458

Medlemsavgift

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Utdebitering

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Vägskötsel

Tommy Lundberg

tommy.lundberg@kummelnas.se

Web-ansvarig

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Ägarbyte

Johan Bratthäll

johan.bratthall@kummelnas.se

Kummelnäs Inre Brygga

Annika Ring

annika.ring@kummelnas.se

Park och Natur Rådet

Linda Öberg

lindaoberg@mac.com

Övrigt

Victor Brott

victor@fotojournalisten.se

Inbetalningar


BankGiro 611-18 27

Logga in

Klicka för att registrera din e-mailadress