Anbud

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 705 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Anbud för vinterunderhåll

 

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för vinterunderhåll.

Föreningen tar löpande emot anbud från intresserade entreprenörer som erbjuder snöröjning och halkbekämpning (maskinell plogning och sandning)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vintervägunderhåll - Kummelnäs

 

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för vinterunderhåll av föreningens vägar under kommande vinter. Vägnätet består av totalt ca 17 km väg, till största delen smala grusvägar. Se karta och väginfo.

  • Slutet anbudsförfarande
  • Fri prövningsrätt förbehålls
  • Ange timpris för snöröjning resp. halkbekämpning
  • Ange pris/ton för saltblandad sand
  • Ange vilken typ av fordon som avses användas, hur många fordon ni förfogar över samt hur er
  • reservlösning vid oförutsedda problem/avbrott ser ut
  • Ange framkörningstid till Kummelnäs

 

Anbud ska skriftligen ha inkommit senast 1 oktober till:

 

Kummelnäs Vägförening

Victor Brott

Eols Udde 3

132 37 Saltsjö-Boo

 

Frågor besvaras av Victor Brott

tel: 070 - 547 88 50, mail: victor@fotojournalisten.se

.